การติดตั้ง Surge protection device, QOSPD20 by Schneider

การติดตั้ง QOSPD20, Surge protection device ที่ถูกต้องควรติดตั้งอย่างไร และสังเกตุการทำงานอย่างไร?

QOSPD20,  Surge protection device สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในตู้โหลดเซ็นเตอร์หรือคอนซูเมอร์ยูนิตของ Schneider(Square D) เพื่อป้องไฟกระโชกที่แรงดัน 230V. 1 เฟส 3สาย (ใช้สำหรับระบบไฟฟ้าที่มีการต่อสายดินที่ถูกต้องเท่านั้น)

หลักการติดตั้งที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

  • ในกรณีตู้คอนซูเมอร์ยูนิต (1เฟส)ควรติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่องลูกย่อยช่องแรก(ถัดจากเมนเซอร์กิตเบรคเกอร์) ดังรูปด้านล่าง
  • ในกรณีตู้โหลดเซนเตอร์ (3เฟส) ควรติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่องลูกย่อยช่องแรก ของแต่ละเฟส

หลักการสังเกตุการทำงานของ QOSPD20 : Surge protection device

  • หลอด LED “สว่าง” = การทำงานปกติ
  • หลอด LED “ดับ” = SPD ไม่ทำงาน (หมดอายุการใช้งาน ควรเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ใหม่)

Source:

http://www.schneider-electric.co.th/th/faqs/FA290050/

schneider-electric Surge QOSPD20

schneider-electric Surge QOSPD20-2

 

 

 

 

Be the first to comment on "การติดตั้ง Surge protection device, QOSPD20 by Schneider"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: