การทำงานของ Protection Relay , Under voltage release , Over voltage release

การทำงานของ Protection Relay เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ (Detect) ปัญหาต่างๆ ตามคุณสมบัติ
ของ Protection Relay ที่มีการติดตั้ง และจะมีคำสั่งเป็นหน้าสัมผัส Dry Contact สั่งไปที่
Circuit Breaker เพื่อทำการตัดและปลดวงจรออก ผ่านอุปกรณ์ภายในของ Circuit Breaker
เช่น Shunt opening release หรือ Under voltage release ตามโครงสร้างของวงจรควบคุม
ปกติการใช้งาน Protection relay ขึ้นอยู่กับการออกแบบและความต้องการแต่ละโครงการ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.