Form ตู้ตามมาตรฐาน IEC60439 (Form Main Distribution Board)

Form ตู้ตามมาตรฐาน IEC60439-1 (เก่า) และ IEC61439-2 (ใหม่)

Form ตู้คือคุณลักษณะหรือรูปแบบการแบ่งกั้นแยกส่วนที่มีไฟฟ้า (Live Part) หรือส่วนที่เป็นอันตราย โดยใช้ Partitions กั้นแยกระหว่างอุปกรณ์หลักอย่างชัดเจน

Form ตู้จะมีคุณสมบัติในการลดโอกาศการเกิดความผิดปกติ (Fault) อีกทั้งยังเป็นการจำกัดขอบเขต (Limit Fault) ที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้ลุกลามไปยังช่องอื่นๆได้ภายในตู้สวิตซ์บอร์ด

ซึ่งการแยกส่วนภายในตู้จะพิจารณาดังนี้
– บัสบาร์
– อุปกรณ์หลัก
– ขั้วต่อสาย
– ตัวตู้

โดยมีการกำหนดรูปแบบการจัดส่วนกั้นของตู้ไว้ 7 ประเภท คือ
1) Form 1
2) Form 2a
3) Form 2b
4) Form 3a
5) Form 3b
6) Form 4a
7) Form 4b

——————————————————

Form 1
– ภายในตู้สวิตซ์บอร์ดจะไม่มีการกั้นช่องแบ่งแยกบัสบาร์ออกจากอุปกรณ์และขั่วต่อสายตัวนำภายนอกออกจากัน (คือในตู้ไม่มีส่วนกั้นเลย เปิดโปร่งถึงกันทุกส่วน)
– ตู้ Form นี้เหมาะกับงานควบคุมโหลดเฉพาะจุด
– กรณีเกิด Fault ขึ้นอาจจะได้รับความเสียหายทั้งหมด
– ต้องใช้เวลาในการซ่อมนานหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

——————————————————

Form 2a
– มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing unit)
– แต่สำหรับขั้วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) จะอยู่ภายในช่องเดียวกันกับบัสบาร์
– ตู้ Form นี้เหมาะกับงานควบคุมโหลดเฉพาะจุด และเริ่มนำมาประยุกต์ใช้เป็นตู้ Main DB ย่อย
– เหมาะกับงานอาคารที่มีโหลดไม่มากนัก ยอมรับได้ที่ต้องดับไฟทั้งตู้ เมื่อโหลดใด โหลดหนึ่งมีปัญหา
– กรณีเกิด Fault ขึ้นอาจจะได้รับความเสียหายบางส่วน เช่น บัสบาร์กับขั่วต่อสาย, อุปกรณ์ย่อย
– ต้องใช้เวลาในการซ่อมนานหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

——————————————————

Form 2b
– มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing unit) และขั้วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor)
– แต่อุปกรณ์และขั่วต่อสายจะอยู่ภายในช่องเดียวกันโดยไม่มีการแบ่งกั้น
– ตู้ Form นี้เหมาะกับงานควบคุมโหลดเฉพาะจุด และเริ่มนำมาประยุกต์ใช้เป็นตู้ Main MDB
– เหมาะกับงานอาคารที่มีโหลดไม่มากนัก ยอมรับได้ที่ต้องดับไฟทั้งตู้ เมื่อโหลดใด โหลดหนึ่งมีปัญหา
– กรณีเกิด Fault ขึ้นอาจจะได้รับความเสียหายบางส่วน เช่น บัสบาร์กับขั่วต่อสาย, อุปกรณ์ย่อยในช่องเดียวกัน
– ต้องใช้เวลาในการซ่อมนานหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
– แต่มีความปลอดภัยสูงขึ้นกว่า Form 2a

——————————————————

Form 3a
– มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing unit)
– มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
– มี Partition กั้นแยกขั่วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจากอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่จะอยู่ภายในช่องเดียวกัยกับบัสบาร์
– ตู้ Form นี้เหมาะกับงานควบคุมโหลดแบบต่อเนื่อง
– เหมาะกับงานอาคาร โรงงาน ที่มีโหลดมาก
– ไม่ต้องดับไฟทั้งตู้ เมื่อโหลดใด โหลดหนึ่งมีปัญหา
– กรณีเกิด Fault ขึ้นอาจจะได้รับความเสียหายบ้างส่วนเท่านั้น
– ใช้เวลาในการซ่อมน้อยหรืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยน เพียงตรวจสอบแก้ไขก็สามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ

——————————————————

Form 3b
– มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing unit)
– มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
– มี Partition กั้นแยกขั่วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจากบัสบาร์และอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่ขั่วต่อสายดังกล่าวจะอยู่ภายในช่องเดียวกัน
– ตู้ Form นี้เหมาะกับงานควบคุมโหลดแบบต่อเนื่อง
– เหมาะกับงานอาคาร โรงงาน โรงไฟฟ้า อุตสหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี และอื่นๆ ที่มีโหลดมาก
– ไม่ต้องดับไฟทั้งตู้ เมื่อโหลดใด โหลดหนึ่งมีปัญหา
– กรณีเกิด Fault ขึ้นอาจจะได้รับความเสียหายบ้างส่วนเท่านั้น
– ใช้เวลาในการซ่อมน้อยหรืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยน เพียงตรวจสอบแก้ไขก็สามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ

——————————————————

Form 4a
– มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
– มี Partition กั้นแยกขั่วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจากบัสบาร์ แต่ขั่วต่อสายดังกล่าวจะอยู่ภายในช่องเดียวกันอุปกรณ์
– มี Partition แยกระหว่างอุปกรณ์ออกจากบัสบาร์
– มี Partition แยกส่วนสำหรับตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) แต่ละชุดออกจากัน

——————————————————

Form 4b
– มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
– มี Partition แยกระหว่างอุปกรณ์ออกจากบัสบาร์
– มี Partition กั้นแยกขั่วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจากบัสบาร์ และอุปกรณ์ (Outgoing unit) และแยก Feeder ออกจากกันอย่างชัดเจน

ที่มา:

Page: ห้องไฟฟ้า (Electrical Room)

 

Guide to MDB forms of Separation 2011

 

 

Be the first to comment on "Form ตู้ตามมาตรฐาน IEC60439 (Form Main Distribution Board)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.