สถาบันกําหนดมาตรฐานทางไฟฟ้าที่ควรรู้

ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
NEC National Electrical Code
ANSI American National Standard Institute
ASTM American Society for Testing and Material
NEMA National Electrical Manufactures Association
UL Underwriters’ Laboratories, Inc.
NFPA National Fire Protection Association Standard
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEC International Electrotechnical Commission
BS British Standard
DIN Deutsche Industrie Normen
VDE Verband Deutscher Elektritechniker e.v.
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano
JIS Japan Industrial Standard
สมอ. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก.(TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Thai Industrial Standard)
กฟน.(MEA) การไฟฟ้านครหลวง
(Metropolitan Electricity Authority)
กฟภ. (PEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(Provincial Electricity Authority)
วสท. (EIT) มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
(The Engineering Institute of Thailand)
ISO 9001 Quality Assurance in Design/Development and Service
ISO 9002 Quality Assurance in Production and Installation
ISO 9003 Quality Assurance in Final Inspection and Test

Be the first to comment on "สถาบันกําหนดมาตรฐานทางไฟฟ้าที่ควรรู้"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.