Support Admin ^^

Photo by Pixabay on Pexels.com

ขอบคุณสำหรับความสนใจ และ การสนับสนุนในทุกๆ สิ่งครับ

ตอนนี้แอดมินก็มุ่งมั่นศึกษาเพื่อพัฒนาเว็บไซต์แห่งนี้ให้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้วิศวกรมือใหม่ได้มีความรู้และเครื่องมือใช้งานในการทำงานให้ง่ายขึ้นครับ

 

เป้าหมายที่จะทำอย่างมุ่งมั่นและมีแรงยัดาลใจของโครงการนี้

  1. สร้างข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งความรู้ใช้งานได้จริง

  2. สร้างโปรแกรมช่วยคำนวณทางไฟฟ้า

  3. สร้างโปรแกรมช่วยคำนวณด้านอื่นๆ

 

ความคืบหน้าของโครงการ

มิ.ย. 2564

  1. แอดมินกำลังศึกษาเพิ่มเติม ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้มาสร้างโปรแกรมคำนวณทางไฟฟ้า

 

หากต้องการสนับสนุน สามารถติดต่อได้เลยครับ

ผู้สนับสนุนจะได้ทดลองใช้  ฟรี !!! ตลอดชีพ!!!

เพราะว่าผู้สนับสนุนได้ช่วยเราและเดินเคียงข้างเราเสมอมา

 

http://toffysci.com/profile/