2 ความรู้ด้านการออกแบบ


โปรแกรมช่วยคำนวณทางไฟฟ้า PowerCal (EE) ,โปรแกรมคํานวณโหลดไฟฟ้า excel, โปรแกรมคำนวณกระแส ลัดวงจร, โปรแกรมเขียน diagram ไฟฟ้า,

วันนี้ผมก็มีโปรแกรมพัฒนามาจาก Excel…