ไม่มีหมวดหมู่

การประมาณราคาตู้ควบคุมไฟฟ้า DB (Distribution board)

กุมภาพันธ์ 15, 2020 admin 0

หลักการประมาณราคาตู้ควบคุมไฟฟ้า เบื้องต้น มี 5 หมวดหมู่ ดังนี้ ค่าวัสดุ ค่าของ ค่าแรง ค่าเครื่องจักร ค่าดำเนินการ ค่าขนส่ง 1. ค่าวัสดุ (บาท/ชิ้น , บาท/ชุด) ประกอบด้วย Lamp Meter Terminal Fuse Breaker [อ่านต่อ…]