การทดสอบฉนวนทางไฟฟ้า โดยการใช้ Guard terminal (สำหรับ HV Cables, Bushing, Transformer and CB)

พฤษภาคม 11, 2018 admin 0

Guard terminal ทำอะไรได้บ้าง? ในระหว่างการทดสอบฉนวน  ความต้านทานทางด้านนอกของวัสดุฉนวนมักจะถูกละเลย อย่างไรก็ตาม  เส้นทางวงจรความต้านทานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ได้อย่างมาก ตัว [อ่านต่อ…]

No Image

ความรู้พื้นฐาน ขอบเขตงานระบบไฟฟ้า (Electrical Basic Knowledge)

กรกฎาคม 23, 2017 admin 0

งานระบบไฟฟ้า Electrical 1. ขอบเขตของงาน 1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ และมีระบบควบ คุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนงานชั่วคราว เพื่อให้งานติ [อ่านต่อ…]