Energy Saving

โปสเตอร์อนุรักษ์พลังงาน (Energy Poster)

มกราคม 17, 2017 admin 0

เมื่อผมได้ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานมาประมาณเกือบ 1 ปี ก็พอจะมีข้อมูลต่างๆ อยู่บ้างเล็กน้อย  การหาโปสเตอร์เพื่อชาสัมพันธ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นและเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบการจัดทำการอนุรักษ์พล [อ่านต่อ…]