หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า CT class 0.5 , 1.0 , 5P10 , 5P20 ต่างกันอย่างไร?

นั่นนะสิ ???

รบกวนผู้รู้ช่วยตอบที ครับ 🙂

 

วิธีการคำนวณกระแสลัดวงจร kA

วิธีการคำนวณกระแสลัดวงจร kA

Electrical_short_circuit_Calculation

 

 

 

ระบบคาปาซิเตอร์อัตโนมัติชนิดดีจูน (AUTOMATIC DETUNED CAPACITOR BANK)

ระบบคาปาซิเตอร์อัตโนมัติชนิดดีจูน (AUTOMATIC DETUNED CAPACITOR BANK)

Capacitor_and_Harmonics

 

 

 

 

การศึกษา Spec TOR ไฟฟ้าเบื้องต้น

การศึกษา Spec TOR ไฟฟ้าเบื้องต้น

การทดสอบฉนวนทางไฟฟ้า โดยการใช้ Guard terminal (สำหรับ HV Cables, Bushing, Transformer and CB)

Guard terminal ทำอะไรได้บ้าง?

ในระหว่างการทดสอบฉนวน  ความต้านทานทางด้านนอกของวัสดุฉนวนมักจะถูกละเลย

อย่างไรก็ตาม  เส้นทางวงจรความต้านทานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ได้อย่างมาก

ตัวอย่าง เช่น ถ้ามีสิ่งสกปรกอยู่บนพื้นผิวด้านนอกของ Bushing  กระแสรั่วไหลตามพื้นผิวอาจขึ้นไปถึง 10 เท่าของค่ากระแสที่ไหลผ่านฉนวนที่เกิดขึ้นจริง

กระแสรั่วไหลตามพื้นผิวจะเป็นวงจรตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานกับความต้านทานฉนวนที่แท้จริงของวัสดุที่กำลังทดสอบ

โดยการใช้ Guard terminal เพื่อทำการทดสอบแบบ ‘three-terminal test’

การรั่วไหลของกระแสตามพื้นผิวอาจจะถูกละเลยได้ ค่าเหล่านี้อาจมีความสำคัญต่อการคาดการค่าความต้านทานสูงๆ

เช่น เมื่อตรวจสอบส่วนประกอบแรงดันสูงของ insulator bushing และ cable

กระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ไหลผ่านระหว่างการทดสอบความต้านทานฉนวนประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ดังนี้

Charging current คือ กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการชาร์จประจุของวัตถุฉนวนในช่วงแรกๆ

Absorption current คือ กระแสที่ถูกดึงเข้าไปในฉนวนโดยผ่านขั้วของโมเลกุล จะทำให้ค่าเริ่มแรกมีค่าสูง แต่จะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป แต่มีอัตราที่ช้ากว่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการชาร์จ

Conduction or leakage current คือ กระแสการนำไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้ารั่ว  เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก ที่อยู่ในช่วง steady state ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ

  1. เส้นทางการนำไฟฟ้าทะลุผ่านฉนวนไฟฟ้า
  2. กระแสไหลผ่านพื้นผิวของฉนวนไฟฟ้า***

*** การรั่วซึมของกระแสไฟฟ้าตามพื้นผิวเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการยกเว้นหากต้องใช้การวัดค่าความต้านทานฉนวนของวัสดุ สามารถทำได้โดยการใช้ terminal guard ที่มีอยู่ในตัวเครื่องทดสอบ HV

โดยทำการใช้ลวดพันรอบศูนย์กลางของ bushing และเชื่อมต่อกับขั้ว terminal guard ซึ่งตอนนี้การรั่วไหลของของกระแสไฟฟ้าตามผิวจะไหลไปยัง guard terminal

กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้า guard terminal จะไม่ถูกวัดค่าจากเคร่ื่องทดสอบ จะถูกละเลยการวัดค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า

ที่มา 

https://us.megger.com

https:// electrical-engineering-portal.com

 

Data sheet – MIT525

Application-guide-5-kV-and-10-kV-insulation-testing
Application-guide-Insulation-testing-above-1-kV
Application-guide-Interfacing-with-PowerDB
MIT_Leads_Table
MIT515-MIT525-MIT1025-MIT1525_DS_US_V10

 

 

 

 

รวมข้อมูล โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า (Distribution Transformer)

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

http://www.tirathai-transformer.com

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

qtc-energy.com

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

https://www.ekarat-transformer.com

__________________________________________________

บริษัท ไทยแมกซ์เวล อิเลคทริค จำกัด

http://www.thaimaxwell.com

บริษัท ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

http://www.thaipatanakit.co.th

บริษัท วิสต้าทราโฟ จำกัด

http://www.vistatrafo.com

บริษัท แสงไชยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

http://www.sengchai.com

บริษัท บางกอกทราโฟ จำกัด

https://bangkoktransformer.wordpress.com

บริษัท ไทยทราโฟ จำกัด

http://www.thaitrafo.com

บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

http://www.cctransformer.co.th

CSS Thai

http://www.cssthai.com

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

http://www.precise.co.th

 

รวบรวมข้อมูล เมื่อ ปี พ.ศ. 2561

สนับสนุนผู้จัดทำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ คลิกที่นี่…

โครงการถัดไป คือ ทำตารางเปรียบเทียบข้อมูล เช่น ขนาด น้ำหนัก ราคา เป็นต้น

 

 

Form ตู้ตามมาตรฐาน IEC60439 (Form Main Distribution Board)

Form ตู้ตามมาตรฐาน IEC60439-1 (เก่า) และ IEC61439-2 (ใหม่)

Form ตู้คือคุณลักษณะหรือรูปแบบการแบ่งกั้นแยกส่วนที่มีไฟฟ้า (Live Part) หรือส่วนที่เป็นอันตราย โดยใช้ Partitions กั้นแยกระหว่างอุปกรณ์หลักอย่างชัดเจน

Form ตู้จะมีคุณสมบัติในการลดโอกาศการเกิดความผิดปกติ (Fault) อีกทั้งยังเป็นการจำกัดขอบเขต (Limit Fault) ที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้ลุกลามไปยังช่องอื่นๆได้ภายในตู้สวิตซ์บอร์ด

ซึ่งการแยกส่วนภายในตู้จะพิจารณาดังนี้
– บัสบาร์
– อุปกรณ์หลัก
– ขั้วต่อสาย
– ตัวตู้

โดยมีการกำหนดรูปแบบการจัดส่วนกั้นของตู้ไว้ 7 ประเภท คือ
1) Form 1
2) Form 2a
3) Form 2b
4) Form 3a
5) Form 3b
6) Form 4a
7) Form 4b

——————————————————

Form 1
– ภายในตู้สวิตซ์บอร์ดจะไม่มีการกั้นช่องแบ่งแยกบัสบาร์ออกจากอุปกรณ์และขั่วต่อสายตัวนำภายนอกออกจากัน (คือในตู้ไม่มีส่วนกั้นเลย เปิดโปร่งถึงกันทุกส่วน)
– ตู้ Form นี้เหมาะกับงานควบคุมโหลดเฉพาะจุด
– กรณีเกิด Fault ขึ้นอาจจะได้รับความเสียหายทั้งหมด
– ต้องใช้เวลาในการซ่อมนานหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

——————————————————

Form 2a
– มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing unit)
– แต่สำหรับขั้วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) จะอยู่ภายในช่องเดียวกันกับบัสบาร์
– ตู้ Form นี้เหมาะกับงานควบคุมโหลดเฉพาะจุด และเริ่มนำมาประยุกต์ใช้เป็นตู้ Main DB ย่อย
– เหมาะกับงานอาคารที่มีโหลดไม่มากนัก ยอมรับได้ที่ต้องดับไฟทั้งตู้ เมื่อโหลดใด โหลดหนึ่งมีปัญหา
– กรณีเกิด Fault ขึ้นอาจจะได้รับความเสียหายบางส่วน เช่น บัสบาร์กับขั่วต่อสาย, อุปกรณ์ย่อย
– ต้องใช้เวลาในการซ่อมนานหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

——————————————————

Form 2b
– มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing unit) และขั้วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor)
– แต่อุปกรณ์และขั่วต่อสายจะอยู่ภายในช่องเดียวกันโดยไม่มีการแบ่งกั้น
– ตู้ Form นี้เหมาะกับงานควบคุมโหลดเฉพาะจุด และเริ่มนำมาประยุกต์ใช้เป็นตู้ Main MDB
– เหมาะกับงานอาคารที่มีโหลดไม่มากนัก ยอมรับได้ที่ต้องดับไฟทั้งตู้ เมื่อโหลดใด โหลดหนึ่งมีปัญหา
– กรณีเกิด Fault ขึ้นอาจจะได้รับความเสียหายบางส่วน เช่น บัสบาร์กับขั่วต่อสาย, อุปกรณ์ย่อยในช่องเดียวกัน
– ต้องใช้เวลาในการซ่อมนานหรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
– แต่มีความปลอดภัยสูงขึ้นกว่า Form 2a

——————————————————

Form 3a
– มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing unit)
– มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
– มี Partition กั้นแยกขั่วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจากอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่จะอยู่ภายในช่องเดียวกัยกับบัสบาร์
– ตู้ Form นี้เหมาะกับงานควบคุมโหลดแบบต่อเนื่อง
– เหมาะกับงานอาคาร โรงงาน ที่มีโหลดมาก
– ไม่ต้องดับไฟทั้งตู้ เมื่อโหลดใด โหลดหนึ่งมีปัญหา
– กรณีเกิด Fault ขึ้นอาจจะได้รับความเสียหายบ้างส่วนเท่านั้น
– ใช้เวลาในการซ่อมน้อยหรืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยน เพียงตรวจสอบแก้ไขก็สามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ

——————————————————

Form 3b
– มี Partition กั้นแยกระหว่างช่องบัสบาร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (Outgoing unit)
– มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
– มี Partition กั้นแยกขั่วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจากบัสบาร์และอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่ขั่วต่อสายดังกล่าวจะอยู่ภายในช่องเดียวกัน
– ตู้ Form นี้เหมาะกับงานควบคุมโหลดแบบต่อเนื่อง
– เหมาะกับงานอาคาร โรงงาน โรงไฟฟ้า อุตสหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี และอื่นๆ ที่มีโหลดมาก
– ไม่ต้องดับไฟทั้งตู้ เมื่อโหลดใด โหลดหนึ่งมีปัญหา
– กรณีเกิด Fault ขึ้นอาจจะได้รับความเสียหายบ้างส่วนเท่านั้น
– ใช้เวลาในการซ่อมน้อยหรืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยน เพียงตรวจสอบแก้ไขก็สามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ

——————————————————

Form 4a
– มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
– มี Partition กั้นแยกขั่วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจากบัสบาร์ แต่ขั่วต่อสายดังกล่าวจะอยู่ภายในช่องเดียวกันอุปกรณ์
– มี Partition แยกระหว่างอุปกรณ์ออกจากบัสบาร์
– มี Partition แยกส่วนสำหรับตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) แต่ละชุดออกจากัน

——————————————————

Form 4b
– มี Partition กั้นแยกอุปกรณ์ (Outgoing unit) แต่ละ Unit ออกจากกัน
– มี Partition แยกระหว่างอุปกรณ์ออกจากบัสบาร์
– มี Partition กั้นแยกขั่วต่อสายตัวนำภายนอก (Terminal for External Conductor) ออกจากบัสบาร์ และอุปกรณ์ (Outgoing unit) และแยก Feeder ออกจากกันอย่างชัดเจน

ที่มา:

Page: ห้องไฟฟ้า (Electrical Room)

 

Guide to MDB forms of Separation 2011

 

 

American wire gauge (AWG) to mm and mm2 conversion

รวมข้อมูลขนาดสายไฟไฟ้า ในหน่วย AWG และ mm มีรายการดังนี้ครับ

metric-size-to-awg-size
Metric-Conver
SPEC-AWG-to-mm2

Busbar sizing by Schneider Electric

Recommendations. Busbar sizing.

Basis of tables:

  • @maximum permissible busbars temperature: 100 °C.
  • @ Ti: temperature around the circuit breaker and its
Busbar sizing - schneider-electric

 

 

Source: http://www.schneider-electric.com