ตัวอย่าง การเดินสายไฟจากหม้อแปลงไปยังตู้ไฟ MDB

FB_IMG_1483611695436 FB_IMG_1483611706107